Miłość - to jedyna gra, w trakcie której uczestnicy nie skarżą się na słabe światło.


miłość-to-jedyna-gra-w-trakcie-której-uczestnicy-nie-skarżą-ę-na-słabe-światło
s. johermiłośćtojedynagratrakciektórejuczestnicynieskarżąsięnasłabeświatłomiłośćjedyna graw trakcietrakcie którejktórej uczestnicyuczestnicy nienie skarżąskarżą sięsię nana słabesłabe światłow trakcie którejtrakcie której uczestnicyktórej uczestnicy nieuczestnicy nie skarżąnie skarżą sięskarżą się nasię na słabena słabe światłow trakcie której uczestnicytrakcie której uczestnicy niektórej uczestnicy nie skarżąuczestnicy nie skarżą sięnie skarżą się naskarżą się na słabesię na słabe światłow trakcie której uczestnicy nietrakcie której uczestnicy nie skarżąktórej uczestnicy nie skarżą sięuczestnicy nie skarżą się nanie skarżą się na słabeskarżą się na słabe światło

Miłość - jedyna gra, w której partnerzy równocześnie wygrywają lub przegrywają.Jedyną rzeczą, której przybywa, kiedy się ją rozdaje pełnymi garściami, jest miłość.Miłość jest potężną siłą, jedyną, której nikt nigdy nie potrafi zwyciężyć.Miłość - gra we dwoje, w której oboje muszą wygrać.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.