Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię.


miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
ewa kuligowskamiłośćtonicinnegojaksympatiaktóraopanowaławyobraźnięnic innegojak sympatiaktóra opanowałaopanowała wyobraźnięmiłość to nicktóra opanowała wyobraźnięmiłość to nic innego

Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek
prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
Wielka miłość to nic innego jak taniec amatorów na linie bez drążka i siatki. -Piotr Altenberg
wielka-miłość-to-nic-innego-jak-taniec-amatorów-na-linie-bez-drążka-i-siatki
Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż karmić wyobraźnię ludu cudami i cudownościami. Nic tak jak zabobon nie rodzi niszczycielskich przesądów. -Montesquieu
nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-ż-karmić-wyobraźę-ludu-cudami-i-cudownościami-nic-tak-jak-zabobon-nie-rodzi-niszczycielskich-przesądów
Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa? -Soren Aabye Kierkegaard
cóż-zatem-innego-spaja-doczesność-z-wiecznośą-jak-nie-miłość-która-przede-wszystkim-i-właśnie-dlatego-kiedy-wszystko-przeminęło-istnieje
Miłość to jedyna choroba, która może być wyleczona poprzez zarażenie kogoś innego. -Gerhard Uhlenbruck
miłość-to-jedyna-choroba-która-może-być-wyleczona-poprzez-zarażenie-kogoś-innego
Szczęście daje nie miłość, lecz szlachetna i szczera sympatia. -Maria Kalergi
szczęście-daje-nie-miłość-lecz-szlachetna-i-szczera-sympatia