Miłość to nie jest walka fair. Miłości nie da się cywilizować.


miłość-to-nie-jest-walka-fair-miłoś-nie-da-ę-cywilizować
barbara frischmuthmiłośćtoniejestwalkafairmiłościdasięcywilizowaćnie jestjest walkawalka fairmiłości nienie dada sięsię cywilizowaćmiłość to nienie jest walkajest walka fairmiłości nie danie da sięda się cywilizowaćmiłość to nie jestnie jest walka fairmiłości nie da sięnie da się cywilizowaćmiłość to nie jest walkamiłości nie da się cywilizować

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg
miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu