Miłość to nie staw, w którym można zawsze znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko.


miłość-to-nie-staw-w-którym-można-zawsze-znaleźć-swoje-odbicie-miłość-przypływy-i-odpływy-ma-też-swoje-rozbite-okręty-zatopione
erich maria remarquemiłośćtoniestawktórymmożnazawszeznaleźćswojeodbicieprzypływyodpływyteżrozbiteokrętyzatopionemiastaośmiorniceskrzyniezłotaperełaleperłyleżągłębokonie staww którymktórym możnamożna zawszezawsze znaleźćznaleźć swojeswoje odbiciemiłość mama przypływyprzypływy ii odpływyma teżteż swojeswoje rozbiterozbite okrętyzatopione miastaośmiornice ii skrzynieskrzynie złotazłota ii perełale perłyperły leżąleżą głębokomiłość to niew którym możnaktórym można zawszemożna zawsze znaleźćzawsze znaleźć swojeznaleźć swoje odbiciemiłość ma przypływyma przypływy iprzypływy i odpływyma też swojeteż swoje rozbiteswoje rozbite okrętyośmiornice i skrzyniei skrzynie złotaskrzynie złota izłota i perełale perły leżąperły leżą głęboko

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Człowiek jest jak morze: ma swo­je przypływy i odpływy. -Henryk Sienkiewicz
człowiek-jest jak morze- swo­-przypływy-i odpływy
Pew­ne­go dnia zap­rzęgniemy do pra­cy przypływy i odpływy, uwięzi­my pro­mienie słońca. -Thomas Alva Edison
pew­ne­go-dnia-zap­rzęgniemy-do pra­cy-przypływy-i odpływy-uwięzi­my-pro­mienie-słońca
Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia! -Victor Frankl
każdy-w-życiu-swoje-powołanie-właściwą-misję-dlatego-nikogo-nie-można-zastąpić-ani-też-powtórzyć-niczyjego-życia
Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest. -Simone Weil
bardzo-piękna-kobieta-patrząca-na-swoje-odbicie-w-lustrze-może-rzeczywiście-mieć-przeświadczenie-o-swojej-z-nim-tożsamoś-kobieta-brzydka-wie