Miłość to nie tylko silne uczucie - to także poznanie, osąd, decyzja.


miłość-to-nie-tylko-silne-uczucie-to-także-poznanie-osąd-decyzja
erich frommmiłośćtonietylkosilneuczucietakżepoznanieosąddecyzjanie tylkotylko silnesilne uczucieuczucietakże poznaniemiłość to nienie tylko silnetylko silne uczuciesilne uczuciemiłość to nie tylkonie tylko silne uczucietylko silne uczuciemiłość to nie tylko silnenie tylko silne uczucie

Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który mogą znieść tylko silne charaktery. -Marie Von Ebner - Eschenbach
uczucie-wdzięcznoś-jest-ężarem-który-mogą-znieść-tylko-silne-charaktery
Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który znieść mogą tytko silne charaktery. -Marie Von Ebner - Eschenbach
uczucie-wdzięcznoś-jest-ężarem-który-znieść-mogą-tytko-silne-charaktery
Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy. -Borys Pasternak
zdarza-ę-czasem-w-życiu-wielkie-i-silne-uczucie-i-zawsze-jest-w-nim-cząstka-litoś-przedmiot-naszego-uwielbienia-wydaje-nam-ę-skrzywdzoną
Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie. -Ron Kritzfeld
miłość-to-ła-która-pozwala-nie-tylko-własną-ale-także-cudzą-niedoskonałość-znosić-przez-całe-życie