Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
novalismiłośćtoostatecznycelhistoriipowszechnejamenwszechświataostateczny celcel historiihistorii powszechnejmiłość to ostatecznyostateczny cel historiicel historii powszechnejmiłość to ostateczny celostateczny cel historii powszechnejmiłość to ostateczny cel historii

Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy. -Dante Alighieri
miłość-jest-najwyższą-łą-wszechświata-to-ona-wprawia-w-ruch-gwiazdy
Miłość jest naj­wyższą siłą wszechświata, to ona wpra­wia w ruch gwiazdy. -Alighieri Dante
miłość-jest naj­wyższą-łą-wszechświata-to ona-wpra­wia-w ruch-gwiazdy
cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata  -dooorotis
cześć-to-ja-ele­ment-wszechświata-żegnam-każde­go-dnia-po-jed­nej-cząstce-własnej-roz­pa­dam-ę-dlaczego-tracę-to-sku­tecznie-zabija
Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii. -Marcin Gnat
od-historii-wolę-przyszłość-bo-tylko-patrzący-w-przyszłość-przechodzą-do-historii