Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
novalismiłośćtoostatecznycelhistoriipowszechnejamenwszechświataostateczny celcel historiihistorii powszechnejmiłość to ostatecznyostateczny cel historiicel historii powszechnejmiłość to ostateczny celostateczny cel historii powszechnejmiłość to ostateczny cel historii

Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy.Miłość jest naj­wyższą siłą wszechświata, to ona wpra­wia w ruch gwiazdy.Gdy usiłujemy wyzwolić się od historii, padamy ofiarą historii niezrozumianej. I historią niezrozumianą, mitologią dziejową, jest zawsze każda metafizyka, wszelka ponad czy pozahistoryczna koncepcja życia.cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii.