Miłość to otwarcie się na prawdę drugiego człowieka.


miłość-to-otwarcie-ę-na-prawdę-drugiego-człowieka
romano guardinimiłośćtootwarciesięnaprawdędrugiegoczłowiekaotwarcie sięsię nana prawdęprawdę drugiegodrugiego człowiekamiłość to otwarcieotwarcie się nasię na prawdęna prawdę drugiegoprawdę drugiego człowiekamiłość to otwarcie sięotwarcie się na prawdęsię na prawdę drugiegona prawdę drugiego człowiekamiłość to otwarcie się naotwarcie się na prawdę drugiegosię na prawdę drugiego człowieka

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka.Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka.Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Miłość jest ważna jako przeniesienie całej naszej aktywności życiowej z siebie na drugiego człowieka, jako przesunięcie centrum naszego życia osobistego.