Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki.


miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
matka teresa z kalkutymiłośćtoowockażdejporyrokuwięczawszejestzasięgurękiowoc każdejkażdej porypory rokuwięc zawszezawsze jestjest ww zasięguzasięgu rękimiłość to owocowoc każdej porykażdej pory rokuwięc zawsze jestzawsze jest wjest w zasięguw zasięgu rękimiłość to owoc każdejowoc każdej pory rokuwięc zawsze jest wzawsze jest w zasięgujest w zasięgu rękimiłość to owoc każdej porywięc zawsze jest w zasięguzawsze jest w zasięgu ręki

W mieście pory roku przychodzą jakoś same, nie bardzo wiadomo jak - po prostu z miejska, kalendarzowo. -Emil Zegadłowicz
w-mieście-pory-roku-przychodzą-jakoś-same-nie-bardzo-wiadomo-jak-po-prostu-z-miejska-kalendarzowo
Pory roku są największymi rewolucjami świata. Jakże inni byliby ludzie mając nadzieję na coroczne zakwitanie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
pory-roku-są-największymi-rewolucjami-świata-jakże-inni-byliby-ludzie-mając-nadzieję-na-coroczne-zakwitanie
Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil
piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart
najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym