Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki.


miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
matka teresa z kalkutymiłośćtoowockażdejporyrokuwięczawszejestzasięgurękiowoc każdejkażdej porypory rokuwięc zawszezawsze jestjest ww zasięguzasięgu rękimiłość to owocowoc każdej porykażdej pory rokuwięc zawsze jestzawsze jest wjest w zasięguw zasięgu rękimiłość to owoc każdejowoc każdej pory rokuwięc zawsze jest wzawsze jest w zasięgujest w zasięgu rękimiłość to owoc każdej porywięc zawsze jest w zasięguzawsze jest w zasięgu ręki

W mieście pory roku przychodzą jakoś same, nie bardzo wiadomo jak - po prostu z miejska, kalendarzowo.Pory roku są największymi rewolucjami świata. Jakże inni byliby ludzie mając nadzieję na coroczne zakwitanie.Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej rękiNaszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!