Miłość to poprzestanie na rzeczywistości, nie chęć wyczerpania jej.


miłość-to-poprzestanie-na-rzeczywistoś-nie-chęć-wyczerpania-jej
stefan napierskimiłośćtopoprzestanienarzeczywistościniechęćwyczerpaniajejpoprzestanie nana rzeczywistościnie chęćchęć wyczerpaniawyczerpania jejmiłość to poprzestaniepoprzestanie na rzeczywistościnie chęć wyczerpaniachęć wyczerpania jejmiłość to poprzestanie nanie chęć wyczerpania jejmiłość to poprzestanie na rzeczywistości

Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie.Nie wygrywa wielkiej batalii ten, kto poprzestanie na prostocie lwa. Trzeba być do tego na równi lwem i lisem, który wyczuwa sieć.Ci, którzy znają miłość w jej bezmiarach, wiedzą, że nie sposób kosztować jej rozkoszy, nie przyswoiwszy sobie jej cnót.Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym.