Miłość to przemijająca ślepota na wdzięki innych kobiet.


miłość-to-przemijająca-ślepota-na-wdzięki-innych-kobiet
marcello mastroiannimiłośćtoprzemijającaślepotanawdziękiinnychkobietprzemijająca ślepotaślepota nana wdziękiwdzięki innychinnych kobietmiłość to przemijającaprzemijająca ślepota naślepota na wdziękina wdzięki innychwdzięki innych kobietmiłość to przemijająca ślepotaprzemijająca ślepota na wdziękiślepota na wdzięki innychna wdzięki innych kobietmiłość to przemijająca ślepota naprzemijająca ślepota na wdzięki innychślepota na wdzięki innych kobiet

Mówią, że miłość to zaślepienie serca, a ja powiadam, że nie kochać to jest jego ślepota.Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie.Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości?Wielka miłość jednej osoby czyni zbyteczną miłość wielu innych.Wzbudzać miłość to nieustanne zajęcie kobiet.Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie.