Miłość to stosunek ducha do piękności.


miłość-to-stosunek-ducha-do-pięknoś
zygmunt krasińskimiłośćtostosunekduchadopięknościstosunek duchaducha dodo pięknościmiłość to stosunekstosunek ducha doducha do pięknościmiłość to stosunek duchastosunek ducha do pięknościmiłość to stosunek ducha do

Miłość jest pożądaniem piękności.Miłość oznacza wzajemny stosunek dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, oparty znów na jakimś stosunku do dobra.Miłość i Poezyja są przybytki święte, W tym Piękności, w tym Szczęścia bóstwo jest zamknięte.Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób.Tylko miłość wyzwala zamkniętego w ciele ducha.Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra.