Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.


miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
jacques-louis davidmiłośćtosztukasztukaimstaranniejjestwyreżyserowanatymlepszasztuka imim staranniejstaranniej jestjest wyreżyserowanatym lepszamiłość to sztukaa sztuka imsztuka im staranniejim staranniej jeststaranniej jest wyreżyserowanaa sztuka im staranniejsztuka im staranniej jestim staranniej jest wyreżyserowanaa sztuka im staranniej jestsztuka im staranniej jest wyreżyserowana

Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana. -Antoni Słonimski
czyż-z-rządzeniem-nie-jest-trochę-jak-z-reżyserią-w-teatrze-gdy-jest-ź-mówi-ę-że-sztuka-słaba-albo-źli-aktorzy-a-gdy-jest-wszystko-dobrze
Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania