Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.


miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
jacques-louis davidmiłośćtosztukasztukaimstaranniejjestwyreżyserowanatymlepszasztuka imim staranniejstaranniej jestjest wyreżyserowanatym lepszamiłość to sztukaa sztuka imsztuka im staranniejim staranniej jeststaranniej jest wyreżyserowanaa sztuka im staranniejsztuka im staranniej jestim staranniej jest wyreżyserowanaa sztuka im staranniej jestsztuka im staranniej jest wyreżyserowana

Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana.Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.Sztuka pisania jest sztuką skreślania.