Miłość to zbrodnia, w której nie można się obejść bez wspólnika.


miłość-to-zbrodnia-w-której-nie-można-ę-obejść-bez-wspólnika
charles baudelairemiłośćtozbrodniaktórejniemożnasięobejśćbezwspólnikaw którejktórej nienie możnamożna sięsię obejśćobejść bezbez wspólnikamiłość to zbrodniaw której niektórej nie możnanie można sięmożna się obejśćsię obejść bezobejść bez wspólnikaw której nie możnaktórej nie można sięnie można się obejśćmożna się obejść bezsię obejść bez wspólnikaw której nie można sięktórej nie można się obejśćnie można się obejść bezmożna się obejść bez wspólnika

Przykre w miłości jest to, że jest to zabawa, w której nie można obejść się bez wspólnika. -Tadeusz Żeleński - Boy
przykre-w-miłoś-jest-to-że-jest-to-zabawa-w-której-nie-można-obejść-ę-bez-wspólnika
W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią wymagającą wspólnika. -Charles Baudelaire
w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią, wymagającą wspólnika. -Charles Baudelaire
w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
Ko­bieta to naj­cenniej­sza dla każde­go mężczyz­ny rzecz, bez której może się on w swoim życiu obejść. -aforystokrata
ko­bieta-to naj­cenniej­sza-dla-każde­go-mężczyz­ny-rzecz-bez-której może ę-on w swoim-życiu-obejść
Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej. -Anonim
kto-mniema-iż-zdoła-obejść-ę-bez-całego-świata-myli-ę-bardzo-ale-kto-mniema-że-świat-nie-może-obejść-ę-bez-niego-myli-ę-jeszcze
Małżeństwo jest jak wielkie dzieło i wtenczas najlepiej ułożone, kiedy się można obejść bez rozdziałów. -Anonim
małżeństwo-jest-jak-wielkie-dzieło-i-wtenczas-najlepiej-ułożone-kiedy-ę-można-obejść-bez-rozdziałów