Miłość u ludzi nie ma swojego celu ni kresu swego; granicą dla niej tylko chwila spotkania pary.


miłość-u-ludzi-nie-swojego-celu-kresu-swego-granicą-dla-niej-tylko-chwila-spotkania-pary
oshikochi - no mitsunemiłośćludzinieswojegocelukresuswegogranicądlaniejtylkochwilaspotkaniaparymiłość uu ludziludzi nienie mama swojegoswojego celucelu nini kresukresu swegogranicą dladla niejniej tylkotylko chwilachwila spotkaniaspotkania parymiłość u ludziu ludzi nieludzi nie manie ma swojegoma swojego celuswojego celu nicelu ni kresuni kresu swegogranicą dla niejdla niej tylkoniej tylko chwilatylko chwila spotkaniachwila spotkania parymiłość u ludzi nieu ludzi nie maludzi nie ma swojegonie ma swojego celuma swojego celu niswojego celu ni kresucelu ni kresu swegogranicą dla niej tylkodla niej tylko chwilaniej tylko chwila spotkaniatylko chwila spotkania parymiłość u ludzi nie mau ludzi nie ma swojegoludzi nie ma swojego celunie ma swojego celu nima swojego celu ni kresuswojego celu ni kresu swegogranicą dla niej tylko chwiladla niej tylko chwila spotkanianiej tylko chwila spotkania pary

Miłość dziwaczną jest i fantastyczną, łączy pomiędzy sobą ludzi w pary. Nie żąda nawet podobieństwa, owszem, z przeciwieństw często dziwną tworzy. -Juliusz Słowacki
miłość-dziwaczną-jest-i-fantastyczną-łączy-pomiędzy-sobą-ludzi-w-pary-nie-żąda-nawet-podobieństwa-owszem-z-przeciwieństw-często-dziwną
większość-ludzi-nie-prowadzi-swojego-życia-oni-tylko-akceptują
Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. -Achard Marcel
miłość-istnieje-tylko-dla-tych-którzy-o-niej-myślą
Żadna granica nie kusi tak do szmuglowania jak granica wieku. -Robert Musil
Żadna-granica-nie-kusi-tak-do-szmuglowania-jak-granica-wieku
Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. -Karol Irzykowski
aniołowie-chodzą-po-ziemi-zamienieni-w-ludzi-sami-nie-wiedząc-o-tym-chwila-zbudzenia-ę-tej-samowiedzy-byłaby-chwilą-ich-śmierci