Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.


miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
gautama budda (siddhartha gautama)miłośćw przeszłościjest tyl­kowspom­nieniemmiłość w przyszłościocze­kiwa­niempraw­dzi­wa miłośćżyjew teraźniejszościmiłość w przeszłościw przeszłości jest tyl­kojest tyl­ko wspom­nieniemmiłość w przyszłości jest tyl­kojest tyl­ko ocze­kiwa­niempraw­dzi­wa miłość żyjeżyje w teraźniejszościmiłość w przeszłości jest tyl­kow przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniemmiłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niempraw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszościmiłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem

Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Wy­biera­my miłość sprzecznie z ocze­kiwa­niami; ak­ceptu­jemy ser­cem tyl­ko tę na jaką zasługujemy.  Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej.Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić.