Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.


miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
gautama budda (siddhartha gautama)miłośćw przeszłościjest tyl­kowspom­nieniemmiłość w przyszłościocze­kiwa­niempraw­dzi­wa miłośćżyjew teraźniejszościmiłość w przeszłościw przeszłości jest tyl­kojest tyl­ko wspom­nieniemmiłość w przyszłości jest tyl­kojest tyl­ko ocze­kiwa­niempraw­dzi­wa miłość żyjeżyje w teraźniejszościmiłość w przeszłości jest tyl­kow przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniemmiłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niempraw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszościmiłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem

Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
Wy­biera­my miłość sprzecznie z ocze­kiwa­niami; ak­ceptu­jemy ser­cem tyl­ko tę na jaką zasługujemy.   -Dusza666
wy­biera­my-miłość-sprzecznie-z ocze­kiwa­niami-ak­ceptu­jemy-ser­cem-tyl­ko-tę na jaką-zasługujemy- 
Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej. -stokrotka123
miłość- is­tnieje-tyl­ko-jed­na-praw­dzi­wa-wiel­ka-reszta to tyl­ko-imi­tac­ja-tej jedynej
Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić. -Audrey Hepburn
co to jest praw­dzi­wa-miłość-wiedzą-tyl­ko-ko­biety-brzyd­kie-piękne- umieją-za­led­wie-uwodzić