Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła.


miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
helen keller adamsmiłośćwłasnależykorzeniawszelkiegozłamiłość własnawłasna leżyleży uu korzeniakorzenia wszelkiegowszelkiego złamiłość własna leżywłasna leży uleży u korzeniau korzenia wszelkiegokorzenia wszelkiego złamiłość własna leży uwłasna leży u korzeniależy u korzenia wszelkiegou korzenia wszelkiego złamiłość własna leży u korzeniawłasna leży u korzenia wszelkiegoleży u korzenia wszelkiego zła

Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła