Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.


miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
franciszek salezy Śwmiłośćwśródcnótjestjaksłońcegwiazdudzielaimblaskupięknamiłość wśródwśród cnótcnót jestjest jakjak słońcesłońce wśródwśród gwiazdudziela imim blaskublasku ii pięknamiłość wśród cnótwśród cnót jestcnót jest jakjest jak słońcejak słońce wśródsłońce wśród gwiazdudziela im blaskuim blasku iblasku i pięknamiłość wśród cnót jestwśród cnót jest jakcnót jest jak słońcejest jak słońce wśródjak słońce wśród gwiazdudziela im blasku iim blasku i pięknamiłość wśród cnót jest jakwśród cnót jest jak słońcecnót jest jak słońce wśródjest jak słońce wśród gwiazdudziela im blasku i piękna

Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet. -Denis Diderot
myść-rozumnie-jest-to-możliwe-rzecz-rzadka-wśród-mężczyzn-a-jeszcze-rzadsza-wśród-kobiet
Wśród dziesieciu cnot­li­wych znaj­dzie sie zaw­sze je­den grzeszny  -Ciarka
wśród-dziesieciu-cnot­li­wych-znaj­dzie-sie-zaw­sze-­den-grzeszny 
Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char
rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Kim jes­tem nie wiem Mo­tylem wśród sta­da ciem? Ćmą wśród motyli?  -Taiyono Kudarashi
kim-jes­tem-nie wiem-mo­tylem-wśród-sta­da-ciem-Ćmą-wśród-motyli 
Dusze kobiece zdolne do bezgranicznej miłości to anielskie wyjątki; są one wśród kobiet tym, czym artyści wśród mężczyzn. -Honore de Balzac
dusze-kobiece-zdolne-do-bezgranicznej-miłoś-to-anielskie-wyjątki-są-one-wśród-kobiet-tym-czym-artyś-wśród-mężczyzn