Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.


miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
franciszek salezy Śwmiłośćwśródcnótjestjaksłońcegwiazdudzielaimblaskupięknamiłość wśródwśród cnótcnót jestjest jakjak słońcesłońce wśródwśród gwiazdudziela imim blaskublasku ii pięknamiłość wśród cnótwśród cnót jestcnót jest jakjest jak słońcejak słońce wśródsłońce wśród gwiazdudziela im blaskuim blasku iblasku i pięknamiłość wśród cnót jestwśród cnót jest jakcnót jest jak słońcejest jak słońce wśródjak słońce wśród gwiazdudziela im blasku iim blasku i pięknamiłość wśród cnót jest jakwśród cnót jest jak słońcecnót jest jak słońce wśródjest jak słońce wśród gwiazdudziela im blasku i piękna

Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet.Wśród dziesieciu cnot­li­wych znaj­dzie sie zaw­sze je­den grzeszny Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas.Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów.Kim jes­tem nie wiem Mo­tylem wśród sta­da ciem? Ćmą wśród motyli? Dusze kobiece zdolne do bezgranicznej miłości to anielskie wyjątki; są one wśród kobiet tym, czym artyści wśród mężczyzn.