Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny.


miłość-wbrew-temu-co-o-niej-mówią-nie-jest-ani-ślepa-ani-głucha-ani-niema-nie-jest-bezradna-nie-odwraca-ę-plecami-do-drugiego
j. usarekmiłośćwbrewtemuconiejmówiąniejestaniślepagłuchaniemaniebezradnaodwracasięplecamidodrugiegocierpiącegoczłowiekabomiłośćwiarĘniktktowiarębezradnywbrew temutemu coco oo niejniej mówiąnie jestjest aniani ślepaani głuchaani niemanie jestjest bezradnabezradnanienie odwracaodwraca sięsię plecamiplecami ()() dodo drugiegocierpiącego człowiekaczłowiekabobo miłośćmiłość mama wiarĘnikt ktokto mama wiaręnie jestjest bezradnywbrew temu cotemu co oco o niejo niej mówiąnie jest anijest ani ślepanie jest bezradnajest bezradnanie odwracanie odwraca sięodwraca się plecamisię plecami ()plecami () do() do drugiegocierpiącego człowiekabo miłośćbo miłość mamiłość ma wiarĘa nikt ktonikt kto makto ma wiaręnie jest bezradny

Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw. -Bruce Lee
nie-zas­­nawiaj ę-kto- rację-kto ę-my­li-ani-kto-jest lep­szy-czy-gor­szy-nie bądź-ani-za-ani-przeciw
Miłość nie jest ani w kochającym, ani w kochanym, lecz pomiędzy nimi. -Martin Buber
miłość-nie-jest-ani-w-kochającym-ani-w-kochanym-lecz-pomiędzy-nimi
Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił. -Stefan Wyszyński kard
pokarm-podany-z-sercem-nie-stanie-w-gardle-śli-jest-rzucony-człowiekowi-w-twarz-nikt-nie-z-niego-pożytku-ani-ten-kto-dostał-ani-ten-kto