Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a ko­biecie przez uszy.


miłość-wchodzi-mężczyźnie-przez-oczy-a ko­biecie-przez-uszy
ludwika godlewskamiłośćwchodzimężczyźnieprzezoczya ko­biecieuszymiłość wchodziwchodzi mężczyźniemężczyźnie przezprzez oczyoczy a ko­bieciea ko­biecie przezprzez uszymiłość wchodzi mężczyźniewchodzi mężczyźnie przezmężczyźnie przez oczyprzez oczy a ko­biecieoczy a ko­biecie przeza ko­biecie przez uszymiłość wchodzi mężczyźnie przezwchodzi mężczyźnie przez oczymężczyźnie przez oczy a ko­biecieprzez oczy a ko­biecie przezoczy a ko­biecie przez uszymiłość wchodzi mężczyźnie przez oczywchodzi mężczyźnie przez oczy a ko­bieciemężczyźnie przez oczy a ko­biecie przezprzez oczy a ko­biecie przez uszy

Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy tzn. przez to, co słyszy.Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy, czyli przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy, czyli przez to, co słyszy.Przełomo­wym wglądem jest tu­taj to, że nie jes­teśmy ani ciałami, które staną się sta­re, cho­re i wreszcie umrą, ani myśla­mi, które ciągle się zmieniają. To, co pat­rzy właśnie przez nasze oczy i słyszy przez nasze uszy, jest świadomą nieog­ra­niczoną przes­trze­nią. Is­tnieje po­za przychodze­niem i od­chodze­niem, na­rodzi­nami i śmiercią.Kobieta zakochana w wybitnym mężczyźnie traci poczucie swojej wartości, mężczyzna uświadamia sobie swoją wartość przez miłość szlachetnej kobiety.Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki.