Miłość Wdzięczność bez granic Za wszystko - i za nic.


miłość-wdzięczność-bez-granic-za-wszystko-i-za-nic
jan sztaudyngermiłośćwdzięcznośćbezgraniczawszystkozanicmiłość wdzięcznośćwdzięczność bezbez granicgranic zaza wszystkowszystkoi zaza nicmiłość wdzięczność bezwdzięczność bez granicbez granic zagranic za wszystkoza wszystkoi zai za nicmiłość wdzięczność bez granicwdzięczność bez granic zabez granic za wszystkogranic za wszystkoi za nicmiłość wdzięczność bez granic zawdzięczność bez granic za wszystkobez granic za wszystko

Co może duma źle pojęta! Gdy czart próżności umysł spaczy i opęta, nie ma na drodze głupstwa przestanku i granic; wiara, miłość, spokojność, szczęście, honor za nic; pycha wszystko pochłonie w swą piekielną paszczę.Wzrok miłości jest w miłość wpatrzony, z małej izdebki czyniąc świat bez granic.Niewielu zachowuje wdzięczność po otrzymaniu dobrodziejstwa. Wdzięczność dopóty pamięta o darach, dopóki z nich korzysta.A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Nic nie mija bez śladu, wszystko się odezwie.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.