Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech.


miłość-wszystko-wybaczy-smutek-zamieni-w-śmiech-miłość-tak-pięknie-tłumaczy-zdradę-i-kłamstwo-i-grzech
julian tuwimmiłośćwszystkowybaczysmutekzamieniśmiechtakpięknietłumaczyzdradękłamstwogrzechmiłość cici wszystkowszystko wybaczysmutek zamienizamieni ciw śmiechmiłość taktak piękniepięknie tłumaczytłumaczy zdradęzdradę ii kłamstwokłamstwo ii grzechmiłość ci wszystkoci wszystko wybaczysmutek zamieni cizamieni ci wci w śmiechmiłość tak pięknietak pięknie tłumaczypięknie tłumaczy zdradętłumaczy zdradę izdradę i kłamstwoi kłamstwo ikłamstwo i grzechmiłość ci wszystko wybaczysmutek zamieni ci wzamieni ci w śmiechmiłość tak pięknie tłumaczytak pięknie tłumaczy zdradępięknie tłumaczy zdradę itłumaczy zdradę i kłamstwozdradę i kłamstwo ii kłamstwo i grzechsmutek zamieni ci w śmiechmiłość tak pięknie tłumaczy zdradętak pięknie tłumaczy zdradę ipięknie tłumaczy zdradę i kłamstwotłumaczy zdradę i kłamstwo izdradę i kłamstwo i grzech

Miłość ci wszystko wybaczy.Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.Każdą zdradę można pięknie wytłumaczyć.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość.Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie.