miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę.....


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
cala_jamiłośćwy­magaprzyszłościa my ma­mytyl­kochwilęmiłość wy­magawy­maga przyszłościprzyszłości a my ma­mya my ma­my tyl­kotyl­ko chwilęmiłość wy­maga przyszłościwy­maga przyszłości a my ma­myprzyszłości a my ma­my tyl­koa my ma­my tyl­ko chwilęmiłość wy­maga przyszłości a my ma­mywy­maga przyszłości a my ma­my tyl­koprzyszłości a my ma­my tyl­ko chwilęmiłość wy­maga przyszłości a my ma­my tyl­kowy­maga przyszłości a my ma­my tyl­ko chwilę

Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.Czekam... Pełna emoc­ji i eufo­rii Dziś zno­wu cię poczuję... Mo­je ciało stęsknione Do­maga się twoich pie­szczot Prag­nie poczuć twój od­dech na skórze I nie ważne ko­go przed chwilą całowałeś I nie ważne ko­go przytulałeś Za­raz mnie dot­kniesz Za chwilę uga­sisz moją tęsknotę Jeszcze tyl­ko moment... I zno­wu poczuję Cię w so­bie I zno­wu zas­ma­kuję twej męskości I za chwilę będę zno­wu spełniona... Czekam... A czas ze mnie drwi...Miłość to nie jest całko­wite od­da­nie się i pod­prządko­wanie, miłość wy­maga dojrzałości Miłość po­maga znieść wspólną niedolę.Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców.Przez chwilę byłam szczęśli­wa. Nie wie­działam, że żyłam w bańce myd­la­nej, która nag­le pękła. Zos­tała po niej tyl­ko mok­ra pla­ma złożona z moich łez... Przez chwilę byłam szczęśliwa...