Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.


miłość-wystarcza-sama-sobie-gdy-zawładnie-jakimś-sercem-skupia-w-sobie-wszystkie-inne-uczucia-dusza-która-kocha-kocha-i-nie-myśli-o-niczym
bernard Śwmiłośćwystarczasamasobiegdyzawładniejakimśsercemskupiasobiewszystkieinneuczuciaduszaktórakochakochaniemyśliniczyminnymmiłość wystarczawystarcza samasama sobiegdy zawładniezawładnie jakimśjakimś sercemskupia ww sobiesobie wszystkiewszystkie inneinne uczuciaktóra kochakocha ii nienie myślimyśli oo niczymniczym innymmiłość wystarcza samawystarcza sama sobiegdy zawładnie jakimśzawładnie jakimś sercemskupia w sobiew sobie wszystkiesobie wszystkie innewszystkie inne uczuciakocha i niei nie myślinie myśli omyśli o niczymo niczym innym

Osiągnąć dojrzałość, oznacza żyć w izolacji, która sobie sama wystarcza.Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.Wielka miłość nie wystarcza, żeby przywiązać istotę, którą się kocha, jeśli się nie potrafi jednocześnie wypełnić całego życia tamtej bez ustanku odnawianym bogactwem.Praw­dzi­wa miłość podąża za eufo­rią która uderza w nas na samą myśl o kocha­nej osobie