Miłość wyzwala hojność.


miłość-wyzwala-hojność
james merrillmiłośćwyzwalahojnośćmiłość wyzwalawyzwala hojnośćmiłość wyzwala hojność

Tylko miłość wyzwala zamkniętego w ciele ducha.Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych.Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.Cierpienie nic nie wyzwala, to my się z niego wyzwalamy.Cierpienie nic nie wyzwala. To my się z niego wyzwalamy.Hiszpańska prostota, włoska hojność, polski rząd, pruskie dworstwo, duńskie państwo, angielska wolność, francuski wstyd, niemiecka pokora, szkocki wczas, moskiewskie słowo, tureckie małżeństwo, wołoska wierność - to są wszytko podejrzane rzeczy