Miłość zaczyna się od wielkich uczuć, a kończy się na drobnych kłótniach.


miłość-zaczyna-ę-od-wielkich-uczuć-a-kończy-ę-na-drobnych-kłótniach
andre mauroismiłośćzaczynasięodwielkichuczućkończynadrobnychkłótniachmiłość zaczynazaczyna sięsię odod wielkichwielkich uczućkończy sięsię nana drobnychdrobnych kłótniachmiłość zaczyna sięzaczyna się odsię od wielkichod wielkich uczuća kończy siękończy się nasię na drobnychna drobnych kłótniachmiłość zaczyna się odzaczyna się od wielkichsię od wielkich uczuća kończy się nakończy się na drobnychsię na drobnych kłótniachmiłość zaczyna się od wielkichzaczyna się od wielkich uczuća kończy się na drobnychkończy się na drobnych kłótniach

Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się miłość własna.Nasza miłość zaczyna się we własnym domu i niemal zawsze kończy się tam, gdzie się zaczęła.1. Wszystko, co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko, co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej.Zaczyna się od nieostrożności, a kończy na niegodziwości.Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum.