Miłość zawsze jest wielkim nieszczęściem, nawet gdy jest wzajemna.


miłość-zawsze-jest-wielkim-nieszczęściem-nawet-gdy-jest-wzajemna
lilian seymour - tułasiewiczmiłośćzawszejestwielkimnieszczęściemnawetgdywzajemnamiłość zawszezawsze jestjest wielkimwielkim nieszczęściemnawet gdygdy jestjest wzajemnamiłość zawsze jestzawsze jest wielkimjest wielkim nieszczęściemnawet gdy jestgdy jest wzajemnamiłość zawsze jest wielkimzawsze jest wielkim nieszczęściemnawet gdy jest wzajemnamiłość zawsze jest wielkim nieszczęściem

Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Starość nie jest wielkim nieszczęściem, jeśli się weźmie pod uwagę tę drugą ewentualność.Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę.Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.Można kochać i chodzić samemu po ciemku z przyjaźnią jest inaczej - ta zawsze wzajemna.