Miłość zbyt często staje się ucieczką od wszystkiego, co rzeczywiste.


miłość-zbyt-często-staje-ę-ucieczką-od-wszystkiego-co-rzeczywiste
william whartonmiłośćzbytczęstostajesięucieczkąodwszystkiegocorzeczywistemiłość zbytzbyt częstoczęsto stajestaje sięsię ucieczkąucieczką odod wszystkiegoco rzeczywistemiłość zbyt częstozbyt często stajeczęsto staje sięstaje się ucieczkąsię ucieczką oducieczką od wszystkiegomiłość zbyt często stajezbyt często staje sięczęsto staje się ucieczkąstaje się ucieczką odsię ucieczką od wszystkiegomiłość zbyt często staje sięzbyt często staje się ucieczkączęsto staje się ucieczką odstaje się ucieczką od wszystkiego

Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego. -H. Jackson Brown
bardzo-często-okazuje-ę-że-szczęściem-jest-nie-wiedzieć-wszystkiego
Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. -Joseph Ratzinger
człowiek-który-nie-stawia-czoła-cierpieniu-nie-akceptuje-życia-ucieczka-przed-cierpieniem-jest-ucieczką-przed-życiem
Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie. -Zbigniew Herbert
tradycja-nie-jest-ucieczką-w-przeszłość-nigdy-nie-była-ucieczką-przede-wszystkim-jest-to-bardzo-ężkie-zdobywanie