Miłości kobiet - o! poznania warte. Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę. Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy. I żalu życie nie odda rozdarte.


miłoś-kobiet-o-poznania-warte-piękne-a-groźne-pełne-tajemnicy-kobieta-wszystko-stawia-na-te-kartę-gdy-przegra-to-jej-nic-oprócz-tęsknicy
byron byronmiłościkobietpoznaniawartepięknegroźnepełnetajemnicykobietawszystkostawianatekartęgdyprzegratojejnicoprócztęsknicyżalużycienieoddarozdartemiłości kobietkobietpoznania wartepełne tajemnicykobieta wszystkowszystko stawiastawia nana tete kartęgdy przegrajej nicnic opróczoprócz tęsknicyi żalużalu życieżycie nienie oddaodda rozdartemiłości kobietpiękne a groźnekobieta wszystko stawiawszystko stawia nastawia na tena te kartęjej nic oprócznic oprócz tęsknicyi żalu życieżalu życie nieżycie nie oddanie odda rozdarte

Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości.Kobieta wybaczy Ci wszystko, oprócz jednego: że jej nie kochasz.Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości?Kobieta wybaczy ci wszystko oprócz jednego: tego, że jej nie kochasz.Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłościAni różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.