Miłości miła. Jak złote pióra, jak ranny obłok płyniesz po górach.


miłoś-miła-jak-złote-pióra-jak-ranny-obłok-płyniesz-po-górach
johann wolfgang goethemiłościmiłajakzłotepiórajakrannyobłokpłynieszpogórachmiłości miłajak złotezłote piórajak rannyranny obłokobłok płynieszpłyniesz popo górachjak złote piórajak ranny obłokranny obłok płynieszobłok płyniesz popłyniesz po górachjak ranny obłok płynieszranny obłok płyniesz poobłok płyniesz po górachjak ranny obłok płyniesz poranny obłok płyniesz po górach

Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania.I widze jak schodzi ko­lej­na la­wina w mym życiu. Jed­na za drugą jak w górach ,wy­wołana nieod­po­wied­nio pos­ta­wionym kro­kiem lub wo­laniem o pomoc.Czas na roz­sta­nie dała natura, mi­mo za­pew­nień że tak nie będzie w świat roz­rzu­ciła te­raz jak pióra jak spa­dające z dębu żołędzie.Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J Niewias­ta piękna a głupia - jest jak kol­ce złote w pys­ku świni.Niewiasta piękna a głupia - jest jak kolce złote w pysku świni.