Miłości nie można nakazać.


miłoś-nie-można-nakazać
jan twardowskimiłościniemożnanakazaćmiłości nienie możnamożna nakazaćmiłości nie możnanie można nakazaćmiłości nie można nakazać

Nie można zmusić się do miłości. Można tylko odrzucić to, co przeszkadza nam kochać. -Lew Tołstoj
nie-można-zmusić-ę-do-miłoś-można-tylko-odrzucić-to-co-przeszkadza-nam-kochać
Nie można nikogo utrzymać z jałmużny miłości. -Jadwiga Rutkowska
nie-można-nikogo-utrzymać-z-jałmużny-miłoś