Miłości trzeba się uczyć, trzeba poddać ją próbom. Miłość wymaga trudu i wytrwałości.


miłoś-trzeba-ę-uczyć-trzeba-poddać-ją-próbom-miłość-wymaga-trudu-i-wytrwałoś
gerhard bergmannmiłościtrzebasięuczyćpoddaćpróbommiłośćwymagatruduwytrwałościmiłości trzebatrzeba sięsię uczyćtrzeba poddaćpoddać jąją próbommiłość wymagawymaga trudutrudu ii wytrwałościmiłości trzeba siętrzeba się uczyćtrzeba poddać jąpoddać ją próbommiłość wymaga truduwymaga trudu itrudu i wytrwałościmiłości trzeba się uczyćtrzeba poddać ją próbommiłość wymaga trudu iwymaga trudu i wytrwałościmiłość wymaga trudu i wytrwałości

Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.W miłości trzeba wierzyć, miłość trzeba przeżywać.Jak fe­niks powstać I nig­dy się nie poddać Bo wal­czyć trzeba Trzeba się uczyć i wprawiać w zapominaniu o sobie.Być szczęśliwym - tego trzeba się uczyć.Śmierci tak trzeba uczyć się jak życia.