Miłości, w ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać rozkosz! 


miłoś-w ja­kim-sza­ństwie-każesz-nam-znaj­do­wać-rozkosz 
marianna alcoforadomiłościw ja­kimsza­leństwiekażesznamznaj­do­waćrozkosz w ja­kim sza­leństwiesza­leństwie każeszkażesz namnam znaj­do­waćw ja­kim sza­leństwie każeszsza­leństwie każesz namkażesz nam znaj­do­waćw ja­kim sza­leństwie każesz namsza­leństwie każesz nam znaj­do­waćw ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać

Miłości, w jakimż szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz!Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie.Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035 Zawżdy znaj­dzie przyczynę, kto zdo­byczy pragnie. Dwóch wilków jed­no w le­sie na­dyba­li jagnię; Już go mieli ro­zer­wać, rzekło: „Ja­kim prawem?” „Smacznyś, słaby i w le­sie!” – Zjed­li niezabawem.Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki.Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja