Miłości, w ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać rozkosz! 


miłoś-w ja­kim-sza­ństwie-każesz-nam-znaj­do­wać-rozkosz 
marianna alcoforadomiłościw ja­kimsza­leństwiekażesznamznaj­do­waćrozkosz w ja­kim sza­leństwiesza­leństwie każeszkażesz namnam znaj­do­waćw ja­kim sza­leństwie każeszsza­leństwie każesz namkażesz nam znaj­do­waćw ja­kim sza­leństwie każesz namsza­leństwie każesz nam znaj­do­waćw ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać

Miłości, w jakimż szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz! -Marianna Acoforado
miłoś-w-jakimż-szaleństwie-każesz-nam-znajdować-rozkosz
Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
le­piej-jed­nak-skończyć-na­wet-w pięknym-sza­ństwie-ż-w sza­rej-nud­nej-ba­nal­noś-i marazmie
Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki. -Charles de Saint - Evremond
serce-dano-nam-do-kochania-działamy-tedy-wbrew-intencjom-przyrody-ilekroć-z-rzeczy-która-powinna-rozkosz-nam-przynosić-czynimy-źródło-udręki