Miłości, w jakimż szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz!


miłoś-w-jakimż-szaleństwie-każesz-nam-znajdować-rozkosz
marianna acoforadomiłościjakimższaleństwiekażesznamznajdowaćrozkoszw jakimżjakimż szaleństwieszaleństwie każeszkażesz namnam znajdowaćznajdować rozkoszw jakimż szaleństwiejakimż szaleństwie każeszszaleństwie każesz namkażesz nam znajdowaćnam znajdować rozkoszw jakimż szaleństwie każeszjakimż szaleństwie każesz namszaleństwie każesz nam znajdowaćkażesz nam znajdować rozkoszw jakimż szaleństwie każesz namjakimż szaleństwie każesz nam znajdowaćszaleństwie każesz nam znajdować rozkosz

Miłości, w ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać rozkosz! Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki.Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie.Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą.Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała.