Miłości, w jakimż szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz!


miłoś-w-jakimż-szaleństwie-każesz-nam-znajdować-rozkosz
marianna acoforadomiłościjakimższaleństwiekażesznamznajdowaćrozkoszw jakimżjakimż szaleństwieszaleństwie każeszkażesz namnam znajdowaćznajdować rozkoszw jakimż szaleństwiejakimż szaleństwie każeszszaleństwie każesz namkażesz nam znajdowaćnam znajdować rozkoszw jakimż szaleństwie każeszjakimż szaleństwie każesz namszaleństwie każesz nam znajdowaćkażesz nam znajdować rozkoszw jakimż szaleństwie każesz namjakimż szaleństwie każesz nam znajdowaćszaleństwie każesz nam znajdować rozkosz

Miłości, w ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać rozkosz!  -Marianna Alcoforado
miłoś-w ja­kim-sza­ństwie-każesz-nam-znaj­do­wać-rozkosz 
Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki. -Charles de Saint - Evremond
serce-dano-nam-do-kochania-działamy-tedy-wbrew-intencjom-przyrody-ilekroć-z-rzeczy-która-powinna-rozkosz-nam-przynosić-czynimy-źródło-udręki
Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie. -Friedrich Nietzsche
jest-zawsze-trochę-szaleństwa-w-miłoś-ale-też-trochę-rozumu-w-tym-szaleństwie
Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą. -Honore de Balzac
rozkosz-w-miłoś-wypływa-ze-skojarzenia-uczucia-i-zmysłów-więc-upojenie-miłosne-jest-ucieleśnioną-ideą