Miło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie.


miło-jest być-dow­cipnym-we właś­wym-czasie
horacymiłojest byćdow­cipnymwe właści­wymczasiemiło jest byćjest być dow­cipnymdow­cipnym we właści­wymwe właści­wym czasiemiło jest być dow­cipnymjest być dow­cipnym we właści­wymdow­cipnym we właści­wym czasiemiło jest być dow­cipnym we właści­wymjest być dow­cipnym we właści­wym czasiemiło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie

Łat­wo być dow­cipnym, kiedy się nie ma przed niczym respektu.Bóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie.By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie.ik­siński py­ta mądralę : - co to jest właści­wie aneg­do­ta ? - to jest krótka, dow­cipna his­to­ryj­ka, którą już daw­no znasz ...Miło być ważnym, ale ważniej­sze być miłym