Miło jest mieć pracę skończoną.


miło-jest-mieć-pracę-skończoną
anonimmiłojestmiećpracęskończonąmiło jestjest miećmieć pracępracę skończonąmiło jest miećjest mieć pracęmieć pracę skończonąmiło jest mieć pracęjest mieć pracę skończonąmiło jest mieć pracę skończoną

Miła jest praca skończona.Być człowiekiem znaczy mieć poczu­cie niższości, prące us­ta­wicznie do przez­wy­ciężenia go.Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada.Miło jest spróbować.Spuście kurtynę, farsa skończona.Miło jest szaleć, kiedy czas po temu.