Miło jest szaleć, kiedy czas po temu.


miło-jest-szaleć-kiedy-czas-po-temu
jan kochanowskimiłojestszalećkiedyczaspotemumiło jestjest szalećkiedy czasczas popo temumiło jest szalećkiedy czas poczas po temukiedy czas po temu

Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada.Kobiety umieją szaleć jedynie dla głupców.na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ...Jest jedną z najtrudniejszych rzeczy ocenić, kiedy się marnuje czas, a kiedy nie.Wszystko przychodzi na czas temu, który potrafi czekać.Bliski jest czas, kiedy zapomnisz o wszystkim; bliski jest czas, gdy wszyscy zapomną o tobie.