Miłosier­dziem się szczyciła ta­ka to po­bożna była lecz gdy z klęczek powstawała swoim ja­dem częstowała.


miłosier­dziem ę-szczyciła-­ka-to po­bożna-była-lecz-gdy-z klęczek-powstawała-swoim-ja­dem-częstowała
strzykumiłosier­dziem sięszczyciłata­kato po­bożnabyłaleczgdyz klęczekpowstawałaswoimja­demczęstowałamiłosier­dziem się szczyciłaszczyciła ta­kata­ka to po­bożnato po­bożna byłabyła leczlecz gdygdy z klęczekz klęczek powstawałapowstawała swoimswoim ja­demja­dem częstowałamiłosier­dziem się szczyciła ta­kaszczyciła ta­ka to po­bożnata­ka to po­bożna byłato po­bożna była leczbyła lecz gdylecz gdy z klęczekgdy z klęczek powstawałaz klęczek powstawała swoimpowstawała swoim ja­demswoim ja­dem częstowałamiłosier­dziem się szczyciła ta­ka to po­bożnaszczyciła ta­ka to po­bożna byłata­ka to po­bożna była leczto po­bożna była lecz gdybyła lecz gdy z klęczeklecz gdy z klęczek powstawałagdy z klęczek powstawała swoimz klęczek powstawała swoim ja­dempowstawała swoim ja­dem częstowałamiłosier­dziem się szczyciła ta­ka to po­bożna byłaszczyciła ta­ka to po­bożna była leczta­ka to po­bożna była lecz gdyto po­bożna była lecz gdy z klęczekbyła lecz gdy z klęczek powstawałalecz gdy z klęczek powstawała swoimgdy z klęczek powstawała swoim ja­demz klęczek powstawała swoim ja­dem częstowała

była zna­na w całym mieście, na każdej ulicy, jej pos­tać z ga­zet nie schodziła, bo kloszar­dem była  -tusiak
była-zna­na-w całym-mieście-na-każdej-ulicy-jej-pos­ć-z ga­zet-nie schodziła-bo-kloszar­dem-była 
Nie miłosier­dzie, lecz spra­wied­li­wość jes­teśmy win­ni zwierzętom. -Arthur Schopenhauer
nie-miłosier­dzie-lecz-spra­wied­li­wość-jes­teśmy-win­-zwierzętom
Dro­ga mej miłości jest pus­ta, cze­kam aż po­jawisz się na niej swoim sa­mocho­dem, do które­go wsiądę i da­lej po­jedziemy już razem. -Ryder
dro­ga-mej-miłoś-jest pus­-cze­kam-aż po­jawisz ę-na niej-swoim-­mocho­dem-do które­go-wsiądę-i da­lej-po­jedziemy-już-razem
Lecz nie zachować powagi, gdy mówią nam [nasi towarzysze] o swoim cierpieniu, jest prawdziwie rażącym brakiem uczuć ludzkich. -Adam Smith
lecz-nie-zachować-powagi-gdy-mówią-nam-nasi-towarzysze-o-swoim-cierpieniu-jest-prawdziwie-rażącym-brakiem-uczuć-ludzkich