Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci.


miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci
simone weilmiłowaćprawdętoznosićpustkętakżepogodzićsięześmierciąprawdajestpostronieśmiercimiłować prawdęznosić pustkętakże pogodzićpogodzić sięsię zeze śmierciąprawda jestjest popo stroniestronie śmierciprawdę to znosića także pogodzićtakże pogodzić siępogodzić się zesię ze śmierciąprawda jest pojest po stroniepo stronie śmiercimiłować prawdę to znosićprawdę to znosić pustkęa także pogodzić siętakże pogodzić się zepogodzić się ze śmierciąprawda jest po stroniejest po stronie śmiercimiłować prawdę to znosić pustkęa także pogodzić się zetakże pogodzić się ze śmierciąprawda jest po stronie śmierci

Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią.Często prawda jest po lewej stronie.I nie miłować ciężko, i miłować. Nędzna pociecha.Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować!Jak trud­no jest miłować - ale jak war­to jest miłować.Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma.