Miał oczy nieprawdopodobnie błękitne, nie stworzone do patrzenia, tylko do bezdennego zniebieszczania się w marzeniu.


miał-oczy-nieprawdopodobnie-błękitne-nie-stworzone-do-patrzenia-tylko-do-bezdennego-zniebieszczania-ę-w-marzeniu
bruno schulzmiałoczynieprawdopodobniebłękitneniestworzonedopatrzeniatylkobezdennegozniebieszczaniasięmarzeniumiał oczyoczy nieprawdopodobnienieprawdopodobnie błękitnenie stworzonestworzone dodo patrzeniatylko dodo bezdennegobezdennego zniebieszczaniazniebieszczania sięw marzeniumiał oczy nieprawdopodobnieoczy nieprawdopodobnie błękitnenie stworzone dostworzone do patrzeniatylko do bezdennegodo bezdennego zniebieszczaniabezdennego zniebieszczania sięzniebieszczania się wsię w marzeniumiał oczy nieprawdopodobnie błękitnenie stworzone do patrzeniatylko do bezdennego zniebieszczaniado bezdennego zniebieszczania siębezdennego zniebieszczania się wzniebieszczania się w marzeniutylko do bezdennego zniebieszczania siędo bezdennego zniebieszczania się wbezdennego zniebieszczania się w marzeniu

Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .Chciał być romantykiem Nie umiał niestety By tra­fić do ser­ca Kocha­nej kobiety Za mało się starał Źle miłość pojmował Za­miast pat­rzeć w oczy Cza­su jej żałował Miał go tyl­ko tyle By się zadowolić Za­miast się postarać I troszkę podszkolić Pan­na się znudziła Uciekła niestety Wyszła za innego Co miał te zalety....prawo stworzone, aby nas czynić sprawiedliwszymi, służy często tylko temu, aby mnożyć liczbę występków.Poszla­ki do­wodzą, iż Je­zus miał brązo­we oczy.Potrafił się oprzeć tylko tym pokusom, których nie miał.miedź rozlana po poduszce spływa oczy w su­fit utkwione zielone roześmiane nie spodzi­wały się śmierci a on tylko zam­knął ci oczy piękna wyszedł z sy­pial­ni z pis­to­letem w dłoni i mod­litwą na ustach