Miałem


miałem-nieszczęście-poznać-człowieka-tak-mądrego-którego-zastępcą-podczas-jego-nieobecnoś-mógł-być-tylko-pan-bóg
anonimmiałemnieszczęściepoznaćczłowiekatakmądregoktóregozastępcąpodczasjegonieobecnościmógłbyćtylkopanbógpoznać człowiekaczłowieka taktak mądregoktórego zastępcązastępcąpodczaspodczas jegojego nieobecnościnieobecnościmógłmógł byćbyć tylkotylko panpan bógpoznać człowieka takczłowieka tak mądregoktórego zastępcąpodczas jegopodczas jego nieobecnościjego nieobecnościmógł byćmógł być tylkobyć tylko pantylko pan bógpoznać człowieka tak mądregopodczas jego nieobecnościpodczas jego nieobecnościmógł być tylkomógł być tylko panbyć tylko pan bógpodczas jego nieobecnościmógł być tylko panmógł być tylko pan bóg

Niewykluczone, że Pan Bóg już niedługo będzie mógł liczyć wyłącznie na ateistów.Twórczy mechanizm filmowych obrazów najbardziej spośród wszystkich sztuk wyrażania człowieka przypomina pracę jego umysłu podczas snu. Film wydaje się być nieświadomą imitacją marzenia sennego.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego.bóg nie mógł być wszędzie więc stworzył ciebie Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz: