Miałem ochotę na ud­ka, ale kuchar­ka wy­ciągnęła kopytka.


miałem-ochotę-na ud­ka-ale-kuchar­ka-wy­ągnęła-kopytka
janiołekmiałemochotęna ud­kaalekuchar­kawy­ciągnęłakopytkamiałem ochotęochotę na ud­kaale kuchar­kakuchar­ka wy­ciągnęławy­ciągnęła kopytkamiałem ochotę na ud­kaale kuchar­ka wy­ciągnęłakuchar­ka wy­ciągnęła kopytkaale kuchar­ka wy­ciągnęła kopytka

Gdy zo­baczyłem ją w ta­kim sta­nie miałem ochotę krzyczeć... udu­sić ją... uderzyć...przy­tulić... po­wie­dzieć, ja­ka jest dla mnie ważna. Ale tyl­ko wzruszyłem ra­miona­mi i poszedłem da­lej, mówiąc, że ta­kie jest życie...Miałem za­miar zmienić koszulkę, ale za­miast te­go zmieniłem zamiar.Nie oce­niaj kuchar­ki po wiel­kości miseczki.Miałem go zawsze za lwa, ale gdy go zobaczyłem na czworakach, poznałem że nim nie jest.Fe­minis­tka, to nie kuchar­ka, prędzej wsadzi szo­winistę do garnka! insp.wdech Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.