Miałem oczywiście zasady, na przykład, że żony przyjaciół są nietykalne. Po prostu z całą szczerością przestawałem czuć przyjaźń dla mężów kilka dni wcześniej.


miałem-oczywiście-zasady-na-przykład-że-żony-przyjaciół-są-nietykalne-po-prostu-z-całą-szczerośą-przestawałem-czuć-przyjaźń-dla
albert camusmiałemoczywiściezasadynaprzykładżeżonyprzyjaciółnietykalnepoprostucałąszczerościąprzestawałemczućprzyjaźńdlamężówkilkadniwcześniejmiałem oczywiścieoczywiście zasadyna przykładże żonyżony przyjaciółprzyjaciół sąsą nietykalnepo prostuprostu zz całącałą szczerościąszczerością przestawałemprzestawałem czućczuć przyjaźńprzyjaźń dladla mężówmężów kilkakilka dnidni wcześniejmiałem oczywiście zasadyże żony przyjaciółżony przyjaciół sąprzyjaciół są nietykalnepo prostu zprostu z całąz całą szczerościącałą szczerością przestawałemszczerością przestawałem czućprzestawałem czuć przyjaźńczuć przyjaźń dlaprzyjaźń dla mężówdla mężów kilkamężów kilka dnikilka dni wcześniej

Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają.Młode żony starych mężów zawczasu myślą o wyborze tego, który im otrze łzy.Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony.Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my.Subtelność kobieca jest tak cudowna, że kobieta żałuje już na kilka dni przedtem, zanim cię zdradziła.Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.