Miarą prawdy jest ucucie.


miarą-prawdy-jest-ucucie
samosmiarąprawdyjestucuciemiarą prawdyprawdy jestjest ucuciemiarą prawdy jestprawdy jest ucuciemiarą prawdy jest ucucie

Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka.Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.Miarą szczęścia jest oczekiwanie.