miast rękę księżniczki wo­li jej piczki 


miast-rękę-księżniczki-wo­li-jej-piczki 
poeta wyklętymiastrękęksiężniczkiwo­lijejpiczki miast rękęrękę księżniczkiksiężniczki wo­liwo­li jejjej piczki miast rękę księżniczkirękę księżniczki wo­liksiężniczki wo­li jejwo­li jej piczki miast rękę księżniczki wo­lirękę księżniczki wo­li jejksiężniczki wo­li jej piczki miast rękę księżniczki wo­li jejrękę księżniczki wo­li jej piczki 

Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy.Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać? Czy znasz ten cho­ler­ny ból, kiedy Mat­ka - naj­ważniej­sza oso­ba, spa­da w dół i w dół, z co­raz większą prędkością i choć po­dajesz jej rękę ... Ona nie chce jej złapać..? Chciał być romantykiem Nie umiał niestety By tra­fić do ser­ca Kocha­nej kobiety Za mało się starał Źle miłość pojmował Za­miast pat­rzeć w oczy Cza­su jej żałował Miał go tyl­ko tyle By się zadowolić Za­miast się postarać I troszkę podszkolić Pan­na się znudziła Uciekła niestety Wyszła za innego Co miał te zalety.Ludzie naj­częściej zas­tają prawdę, za­miast jej poszukiwać.Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957.