Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na


mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty
frank thiessmiećczasznaczybyćześmierciąnatymieć czasczasznaczyznaczy byćbyć zeze śmierciąśmiercią namieć czasznaczy byćznaczy być zebyć ze śmierciąze śmiercią naznaczy być zeznaczy być ze śmierciąbyć ze śmiercią naznaczy być ze śmierciąznaczy być ze śmiercią na

Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Być człowiekiem znaczy mieć poczu­cie niższości, prące us­ta­wicznie do przez­wy­ciężenia go.Być zazdrosnym to znaczy: nic nie wiedzieć, mieć bujną wyobraźnię i obawiać się wszystkiego.Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje.Być nowoczesnym, to znaczy wyprzedzać swój czas dokładnie o tyle, by mógł on nas wygodnie dogonić.