Mieć przy so­bie ko­goś,kto pogładzi po głowie, Przy­tuli i przy kim będzie można spo­koj­nie zasnąć..


mieć-przy-so­bie-ko­gośkto-pogładzi-po głowie-przy­tuli-i przy-kim-będzie-można-spo­koj­nie-zasnąć
rudolf88miećprzyso­bieko­gośktopogładzipo głowieprzy­tulii przykimbędziemożnaspo­koj­niezasnąćmieć przyprzy so­biepogładzi po głowieprzy­tuli i przyi przy kimkim będziebędzie możnamożna spo­koj­niespo­koj­nie zasnąćmieć przy so­bieprzy­tuli i przy kimi przy kim będziekim będzie możnabędzie można spo­koj­niemożna spo­koj­nie zasnąćprzy­tuli i przy kim będziei przy kim będzie możnakim będzie można spo­koj­niebędzie można spo­koj­nie zasnąćprzy­tuli i przy kim będzie możnai przy kim będzie można spo­koj­niekim będzie można spo­koj­nie zasnąć

Dzięki przy­jaźni staję się spo­koj­niej­szy, dzięki spo­kojo­wi bar­dziej przyjazny. -Jan Kochanowski
dzięki-przy­jaź-staję ę-spo­koj­niej­szy-dzięki-spo­kojo­wi-bar­dziej-przyjazny