Mieć silną wolę to znaczy choć raz nie sięgać po to, co niedoz­wo­lona, a bliskie.


mieć-silną-wolę-to znaczy-choć-raz-nie ęgać-po to-co niedoz­wo­lona-a bliskie
myslacawierszemmiećsilnąwolęto znaczychoćraznie sięgaćpo toco niedoz­wo­lonaa bliskiemieć silnąsilną wolęwolę to znaczyto znaczy choćchoć razraz nie sięgaćnie sięgać po tomieć silną wolęsilną wolę to znaczywolę to znaczy choćto znaczy choć razchoć raz nie sięgaćraz nie sięgać po tomieć silną wolę to znaczysilną wolę to znaczy choćwolę to znaczy choć razto znaczy choć raz nie sięgaćchoć raz nie sięgać po tomieć silną wolę to znaczy choćsilną wolę to znaczy choć razwolę to znaczy choć raz nie sięgaćto znaczy choć raz nie sięgać po to

Jeśli dwie osoby rozstają się w gniewie, to znaczy, że łączyły je zbyt bliskie stosunki. -Paul Ambroise Valery
jeśli-dwie-osoby-rozstają-ę-w-gniewie-to-znaczy-że-łączyły-zbyt-bliskie-stosunki
Mieć odwagę, nie znaczy mieć rację. -Anonim
mieć-odwagę-nie-znaczy-mieć-rację
Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann
mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
Żyć w związku małżeńskim znaczy: nie mieć nic na wyłączną własność, dawać z siebie wszystko bez reszty, nie mieć żadnej prawdziwej tajemnicy. -Luise Rinser
Żyć-w-związku-łżeńskim-znaczy-nie-mieć-nic-na-wyłączną-własność-dawać-z-siebie-wszystko-bez-reszty-nie-mieć-żadnej-prawdziwej