Miej zaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni 


miej-zaw­sze-błysk-w oku-i uśmiech-na dłoni 
intrygamiejzaw­szebłyskw okui uśmiechna dłoni miej zaw­szezaw­sze błyskbłysk w okuw oku i uśmiechi uśmiech na dłoni miej zaw­sze błyskzaw­sze błysk w okubłysk w oku i uśmiechw oku i uśmiech na dłoni miej zaw­sze błysk w okuzaw­sze błysk w oku i uśmiechbłysk w oku i uśmiech na dłoni miej zaw­sze błysk w oku i uśmiechzaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni 

Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu. -MyArczi
na tym-po­lega-zgod­ność-miej­sca-w tra­gedii-by da­ne-miej­sca-zaw­sze-po­pychały-nas-do płaczu
Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. -Matka Teresa z Kalkuty
miej-czas-na to-aby po­myść- to źródło-mo­cy-miej czas-na mod­litwę- to naj­większa-ła-na ziemi-miej czas-na uśmiech
Miej zaw­sze przed oczy­ma ko­niec swe­go życia. -Solon
miej-zaw­sze-przed-oczy­-ko­niec-swe­go-życia
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu. -opuszczona
to niep­rawda-że miłość-prze­mija-te­go ko­go-kocha­liśmy-zaw­sze- miej­sce-w naszym-sercu