Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą.


miejcie-litość-nad-nami-nad-tymi-których-udziałem-są-niekończą-ę-zmagania-między-Ładem-a-przyrodą
guillaume appolinairemiejcielitośćnadnamitymiktórychudziałemniekończącesięzmaganiamiędzyŁademprzyrodąmiejcie litośćlitość nadnad naminad tymitymi którychktórych udziałemudziałem sąsą niekończąceniekończące sięsię zmaganiazmagania międzymiędzy Łademmiejcie litość nadlitość nad naminad tymi którychtymi których udziałemktórych udziałem sąudziałem są niekończącesą niekończące sięniekończące się zmaganiasię zmagania międzyzmagania między ŁademŁadem a przyrodąmiejcie litość nad naminad tymi których udziałemtymi których udziałem sąktórych udziałem są niekończąceudziałem są niekończące sięsą niekończące się zmaganianiekończące się zmagania międzysię zmagania między Łademmiędzy Ładem a przyrodąnad tymi których udziałem sątymi których udziałem są niekończącektórych udziałem są niekończące sięudziałem są niekończące się zmaganiasą niekończące się zmagania międzyniekończące się zmagania między Łademzmagania między Ładem a przyrodą

W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy.Należy się wystrzegać ludzi, o których zapominamy, bo tacy właśnie mają nad nami absolutną przewagę.Litość jest najtańszym uczuciem ludzkim. Świat lituje się nawet nad męczennikami zła.Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle.Człowiek zapanowuje nad przyrodą, stwarzając sobie sztuczne środowisko.Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.