Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium.


mieli-do-wyboru-wojnę-lub-hańbę-wybrali-hańbę-a-wojnę-będą-mieli-także-wybrali-hańbę-a-wojnę-będą-mieli-i-tak-wypowiedziane-po
arthur neville chamberlainmielidowyboruwojnęlubhańbęwybralibędąmielitakżewybralitakwypowiedzianepopowrociepremierachamberlainamonachiummieli dodo wyboruwyboru wojnęwojnę lublub hańbęwybrali hańbęwojnę będąbędą mielimieli takżewybrali hańbęwojnę będąbędą mielimieli ii taktakwypowiedzianewypowiedziane popo powrociepowrocie premierapremiera chamberlainachamberlaina zz monachiummieli do wyborudo wyboru wojnęwyboru wojnę lubwojnę lub hańbęa wojnę będąwojnę będą mielibędą mieli takżea wojnę będąwojnę będą mielibędą mieli imieli i taki takwypowiedziane powypowiedziane po powrociepo powrocie premierapowrocie premiera chamberlainapremiera chamberlaina zchamberlaina z monachium

W nadchodzącym roku suknie kobiece zapowiadają się tak piękne, że mężczyźni nie będą mieli ochoty, by one je zdejmowały.Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty.Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie.Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji?Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych Płciowa cno­ta u mężczyz­ny uchodzi za większą hańbę niż niec­no­ta u kobiety.